Συμπληρωματική προκήρυξη σχολών πυροσβεστικής ακαδημίας 2017.

www.fireservice.gr