Εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2017 υποψήφιων με σοβαρές παθήσεις.

Οι υποψήφιοι αυτης της κατηγορίας υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους.
Από Παρασκευή 25 Αυγούστου μέχρι και Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017.