Βιωματικές δράσεις (project).

Κατά στο σχολικό έτος 2015-2016 εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες από τους μαθητές της Α τάξης

Δείτε τα συνημμένα.

Κατά στο σχολικό έτος 2015-2016 εκπονήθηκαν οι παρακάτω εργασίες από τους μαθητές της Β τάξης

Δείτε τα συνημμένα.